Menu
Ελ. Βενιζέλου 22 & Πρωτοπαπαδάκη, Γαλάτσι
call 210.21 38 435 - 7
Facebook

Πολιτική Ποιότητας

Όραμα του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει ένα Εργαστήριο με επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και ακεραιότητάς του, όσον αφορά στη διενέργεια πλήρους καρδιολογικών εξετάσεων και ακτινοδιαγνωστικών. Αιματολογικών, βιοχημικών, κυτταρολογικών, μικροβιολογικών και ορμονολογικών αναλύσεων.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Εργαστηρίου, επειδή πιστεύουμε στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους, δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές, που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου μας:

1. την ανεξαρτησία της Διοίκησης και του προσωπικού του εργαστηρίου από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του εργαστηρίου,
2. την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών-ασθενών,
3. την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 και 15189, καθώς και τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη διενέργεια αιματολογικών, βιοχημικών, κυτταρολογικών, μικροβιολογικών και ορμονολογικών αναλύσεων.
4. τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες, που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης και της διαπίστευσης,
5. τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας όσον αφορά στη διεξαγωγή αιματολογικών, βιοχημικών, κυτταρολογικών, μικροβιολογικών και ορμονολογικών αναλύσεων και στα θέματα ποιότητας,
6. την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και συμμετοχή σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων,
7. τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή των αιματολογικών, βιοχημικών, κυτταρολογικών, μικροβιολογικών και ορμονολογικών αναλύσεων.
8. την αποδοτική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού,
9. τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της βιβλιογραφίας, που είναι σχετική με το αντικείμενο δραστηριοποίησης του εργαστηρίου,
10. την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο εργαστήριο,
11. την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών,
12. την εξασφάλιση ακεραιότητας του Συστήματος Διαχείρισης, όταν σχεδιάζονται και εγκαθιδρύονται αλλαγές αυτού.

Οι παραπάνω Αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:
1. τη μέτρηση δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων,
2. τη συνεχή διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών,
3. τη διαρκή λήψη διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αποκλίσεις, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες του εργαστηρίου ως ευκαιρίες για βελτίωση,
4. τη διαρκή εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την εξουδετέρωση πιθανών προβλημάτων

Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας του εργαστηρίου. Επίσης, δεσμεύεται στη χρήση ορθών εργαστηριακών πρακτικών με στόχο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος